Заводдук кадрлар

газ пружинасын чыгаруугаз пружинанын кунделук атуу